Publicerad 20 november 2023

Valresultat, styren

2022 genomförde Sverige 310 kommun- och regionval. SKR har i en undersökning tagit reda på hur maktfördelningen ser ut i kommuner och regioner efter valet 2022. Du kan också ta del av en historisk överblick av maktfördelningen under tiden 1994 - 2018.

Styren efter valet 2022

107 kommuner och 12 regioner fick ett nytt styre efter valet. Trenden med allt fler blocköverskridande styren håller också i sig och antalet partikonstellationer som styr har ökat i både kommuner och regioner.

Styre i kommuner efter valet 2022

Styre i regioner efter valet 2022

När det gäller de politiska styrena visar rapporten en variationsrik bild och delvis ett nytt politiskt landskap. De blocköverskridande styrena har fortsatt att öka sedan valet 2018 och omfattar nu hälften av kommunerna. De styren där Sverigedemokraterna ingår står för den största ökningen medan traditionella borgerliga styren blivit färre. Det vanligaste maktskiftet är från ett borgerligt till ett blocköverskridande styre. 

310 val - fakta om 2022 års kommun- och regionval

Styren från 1994 -

SKR har också sammanställt vilka som har styrt kommuner, landsting och regioner från och med tidsperioden 1994 och framåt. Den visar bland annat vilket politiskt block, vilka partier och vilken ordförande som styrt. Faktan är publicerad i SKR:s Öppna data.

Styren i kommuner 1994 - 

Styren i regioner 1994 -

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.