Publicerad 3 februari 2023

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

17 januari

Utjämningsutredningen, seminarium 2: Riktade statsbidrag

27 januari

EkonomiNytt 1/2023 om läkemedelskostnader 2023

vecka 6

SKR publicerar internräntan för 2023

16 februari

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 1/2023 med ny skatteunderlagsprognos.

23 februari

Utjämningsutredningen, seminarium 3: Konstnadsutjämning lönemodell

1 mars

SCB presenterar kommunernas och regionernas resultat för 2022.

8 mars

Utjämningsutredningen, seminarium 4: Kostnadsutjämning, gles bebyggelsestruktur

16 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

23 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

30 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för regioner, digitalt

mars

SKR publicerar EkonomiNytt om löne- och prisförändringar för regioner.

Preliminärt 5 april

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1.

17 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

18 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024.

19 april

Finansnätverk (digitalt)

Preliminärt 27 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

Preliminärt 10 maj

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2.

Preliminärt 16 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2023”

2 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2023, eventuellt digitalt.

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

8 juni

Budgetdagen 2023 (digitalt)

Preliminärt 8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3.

Preliminärt 16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

[sommaruppehåll]


Preliminärt 6 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4.

Preliminärt 10 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5.

24 augusti

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 2/2023 med ny skatteunderlagsprognos.

Preliminärt 25 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

Senast 20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

29 september

SCB presenterar preliminärt utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

5 oktober

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt oktober

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

Preliminärt oktober

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

Preliminärt 17 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2023”.

Preliminärt 26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8.

Preliminärt 21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9.

Slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

21 november

Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln

28 november

Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens

29 november

Bokslutsdagen digitalt – webbsändning

Preliminärt 6 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

8 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

14 december

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 3/2023 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera.

Preliminärt 18 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.