Publicerad 28 februari 2024

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

Avsändare

2023-12-08

Cirkulär med prisindex OPI och VPI

SKR

2023-12-11

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

SKR

2023-12-14

Cirkulär Aktuell Ekonomi, Planeringsförutsättningar för åren 2023–2027

SKR

2023-12-14

Cirkulär MakroNytt 3 2023

SKR

2023-12-15

Skatteunderlagsprognos, ett webbseminarium

SKR

2023-12-18

Cirkulär om redovisningsfrågor

SKR

2023-12-21

Cirkulär om utfall av 2022 års fastighetsavgift samt prognos för åren 2023-2025

SKR

2023-12-22

Utfall i utjämningssystemen

SCB

2023-12-28

Cirkulär om utfall av utjämning 2024

SKR

2024

Datum och aktiviteter 2024

Datum

Aktivitet

Avsändare

2024-02-02

Seminarium: Utjämningsutredning – Tillväxt

SKR

2024-02-05

Seminarium: Utjämningsutredning – Gymnasieskola och vuxenutbildning

SKR

2024-02-07

Seminarium: Utjämningsutredning – Hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik

SKR

2024-02-16

Cirkulär om internränta för 2024

SKR

2024-02-22

Befolkningsutfall 31 december 2023

SCB

2024-02-26

Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024 – 2027 (cirkulär)

SKR

2024-02-26

MakroNytt 1/2024: Konjunkturen vänder upp nästa år (cirkulär)

SKR

2024-02-27

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget

SKR

2024-03-01

Kommunernas och regionernas resultat för 2023

SCB

Vecka 10

Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2023

SKR

2024-03-12

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

SKR

2024-03-25

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner. Digitalt

SKR

2024-03-27

Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär)

SKR

2024-04-15

Vårproposition

Regeringen

2024-04-16

Om Vårpropositionen (cirkulär)

SKR

2024-04-16

Finansnätverk

SKR

2024-04-26

Skatteunderlagsprognos, preliminära uppgifter om PO-pålägg för 2025 samt prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär)

SKR

2024-05-14

Ekonomirapporten, maj 2024

SKR

2024-05-29 prel

RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte

SKR
med flera

Juni

Preliminärt beskattningsutfall

SKV

2024-06-20 prel

Prognos LSS-utjämning

SKR

Juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2

SKV

Augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3

SKV

2024-08-14–15

Kommek, Malmö

SKR med flera

2024-08-29 prel.

Skatteunderlagsprognos (cirkulär)

SKR

2024-08-30 prel.

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget

SKR

2024-08-29 prel

MakroNytt 2/2024 (cirkulär)

 

September

Skatteverket presenterar preliminärt
beskattningsutfall 4

SKV

2024-09-20

Budgetproposition 2025 samt höständringsbudget

Regeringen

2024-09-23

Om Budgetproposition 2025 (cirkulär)

SKR

2024-09-30

Preliminärt utfall i utjämningssystemet

SCB

Okt/nov

Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, fysiskt

SKR

Okt/nov

Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, digitalt

SKR

Vecka 40

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5

SKV

2024-10-03

Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämning och LSS (cirkulär)

SKR

2024-10-04

Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget

SKR

2024-10-15 prel

Ekonomirapport oktober

SKR

2024-10-26 prel

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6

SKV

Vecka 47

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7

SKV

November

Bokslutsdagen sker vid följande datum och orter:
19 november Göteborg, Scandic Crown
26 november Stockholm, Klara konferens
28 november, webbsändning

SKR

Nov/dec

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus (cirkulär)

SKR

2024-12-03 prel.

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall

SKV

Vecka 49

Prisindex OPI och VPI (cirkulär)

SKR

2024-12-12 prel.

Skatteunderlagsprognos (cirkulär)

SKR

2024-12-12 prel.

MakroNytt 3/2024 (cirkulär)

SKR

2024-12-16 prel.

Redovisningsfrågor 2024 (cirkulär)

SKR

2024-12-23

Utfall i utjämningssystemet

SCB

2024-12-30

Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär)

SKR

2024-12-30

Utfall i utjämningssystemet 2025 (cirkulär)

SKR


Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.