Publicerad 30 september 2022

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2022

Datum och aktiviteter 2022

Datum

Aktivitet

23 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen

5 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4

10 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5

17–18 augusti

SKR är med och arrangerar Kommek i Malmö

25 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2022

25 augusti

Informationsmöte (digitalt) om resursfördelningsmodell

7 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6

22 september

Kurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, Stockholm

28 september

SCB presenterar preliminärt utfall i utjämningssystemen

29 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om preliminärt utfall i utjämningssystemen

30 september

Utbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun, RKA

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

13 oktober

Kurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, digitalt

14 oktober

Finansnätverk: Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

20 oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2022 samt reviderat PO-pålägg för 2023.

26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8.

Senast 15 november

Regeringen presenterar Budgetpropositionen (maktskifte).
Läs mer på Riksdagens webbplats:
Budgetpropositionen

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9.

Slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

23 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen, Göteborg.

30 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen, Stockholm.

1 december

SKR arrangerar Bokslutsdagen digitalt, som webbsänds och kan ses i efterhand.

6 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

9 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023 med mera.

15 december

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, december 2022”.

Preliminärt 19 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR