Publicerad 29 september 2022

EkonomiNytt, regioner

Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Nästa planerade EkonomiNytt, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 20 oktober. Ännu finns inget bestämt datum för när budgetpropositionen ska publiceras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR