Publicerad 15 februari 2018

02/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 1/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, löne- och prisförändring för landsting, utfall för delar av överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2017, internränta för år 2019, kompensation för sänkta pensioner 2018, nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR