Publicerad 17 april 2018

04/2018 – Vårpropositionen 2018

Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2018 (2016/ 17:99) och 2018 års ekonomiska vårproposition (2016/17:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör landstingen åren 2018–2020.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR