Publicerad 16 augusti 2018

06/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 06/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, ny befolkningsprognos och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR