Publicerad 19 oktober 2018

08/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 08/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall 2 oktober, löne- och prisförändring för landsting och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR