Publicerad 19 november 2018

10/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 10/2018 innehåller regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019, ny statsbidragsram och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR