Publicerad 17 december 2018

12/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2022

EkonomiNytt 12/2018 innehåller regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017, skattesatser 2019, befolkningsuppgifter per den 1 november 2018 och reviderad befolkningsprognos, ny statsbidragsram, löne- och prisförändring för landsting, arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för landsting år 2019, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2019 och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR