Publicerad 28 januari 2019

01/2019 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2019

Den 25 januari 2019 godkände SKL:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna m.m. Överenskommelsen gäller för år 2019.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR