Publicerad 1 oktober 2019

11/2019 – Planeringsförutsättningar 2019–2022

EkonomiNytt 11/2019 innehåller regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall september, preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020, ny statsbidragsram, löne- och prisförändring för regioner och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR