Publicerad 16 april 2020

04/2020 – Vårpropositionen 2020

SKR sammanfattar de förslag från 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2020 inom olika områden som berör regionerna åren 2020–2022.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan samman­fattas några av satsningarna:

  • Ytterligare 20 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2020. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning för 2020 med 22,5 miljarder kronor jämfört med BP20. För 2021 och 2022 höjs de generella statsbidragen med 12,5 miljarder kronor.
  • Anslaget för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar från 1 miljard till 3 miljarder kronor.
  • Slopat prestationskrav för kömiljarderna.

04/2020 – Vårpropositionen 2020 (PDF) Pdf, 276 kB.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR