Publicerad 22 juni 2020

06/2020 – Beslut och justeringar i RIPS för år 2020

I detta EkonomiNytt beskrivs bakgrunden till 2020 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Tidigare riktlinjer har justerats. SKR:s vd har fattat beslut om nya riktlinjer. Senaste utgåvan av riktlinjerna heter RIPS 19 (vs 2020).

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR