Publicerad 21 december 2020

13/2020 – Utfall kostnadsutjämning 2021

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny kostnadsutjämning 2021, justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Skillnader mot föregående prognos beror på definitiv kostnadsutjämning 2021, samt en mindre justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR