Publicerad 29 januari 2021

01/2021 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2021

Den 29 januari 2021 godkände Sveriges Kommuner och Regioners styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna med mera. Överenskommelsen gäller för år 2021. Överenskommelsen redovisas i sin helhet på SKR:s webbplats.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR