Publicerad 16 april 2021

05/2021 – 2021 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2021

Den 15 april presenterade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition (2020/21:100) och vårändringsbudget för 2021 (2020/21:99).Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2021–2023. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil.

Detta EkonomiNytt har uppdaterats 2021-05-04 angående arbetstivaravgifter för unga.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR