Publicerad 26 april 2021

06/2021 – Nytt livslängdsantagande i RIPS

RIPS-kommittén har sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd.

Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat att anta ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att rekommendera kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av pensionsskuldens storlek.

06/2021 – Nytt livslängdsantagande i RIPS (PDF) Pdf, 247 kB.

Bilaga 1: Dödlighetsundersökning 2020, KPA (PDF) Pdf, 915 kB.

Bilaga 2: Förslag om nytt livslängdsantagande i RIPS, SKR (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR