Publicerad 29 april 2021

07/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, ny befolkningsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2022, löne- och prisförändringar för regioner, ”Sjukskrivningsmiljarden” 2020 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR