Publicerad 26 augusti 2021

09/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, löne- och prisförändringar för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR