Publicerad 21 september 2021

10/2021 – Budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021

Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och Höständringsbudget för 2021 (2021/22:2). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2022–2024.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil.

Den ekonomiska budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

  • 900 miljoner kronor extra i generella statsbidrag till regionerna.
  • 6 miljarder för testning och smittspårning 2021, samt 2 miljarder för 2022.
  • För att jobba med uppskjuten vård satsas ytterligare 2 miljarder.
  • Personalsatsningar på 2 miljarder kronor för 2022.

10/2021 – Budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 (PDF) Pdf, 601 kB.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR