Publicerad 30 september 2021

11/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall september, ny statsbidragsram, preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2022, löne- och prisförändringar för regioner, arbetsgivaravgifter och PO samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR