Publicerad 16 december 2021

13/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024

Detta EkonomiNytt innehåller ny skatteunderlagsprognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2020, befolkningsuppgifter per den 1 november 2021 och reviderad befolkningsprognos, löne- och prisförändringar för regioner, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2022 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR