Publicerad 22 december 2021

16/2021 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2022

Den 17 december 2021 godkände Sveriges Kommuner och Regioners styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna med mera. Överenskommelsen gäller för år 2022. Överenskommelsen redovisas i sin helhet på SKR:s webbplats.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR