Publicerad 28 april 2022

05/2022 – Planeringsförutsättningar för åren 2022–2025

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, ny befolkningsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2022, löne- och prisförändringar för regioner, förändring avtalspensioner och PO samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR