Publicerad 10 september 2021

Tabeller till Sektorn i siffror

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabeller för sektorn i siffror, september 2021 (Excel) Excel, 57 kB.

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o regioner 2019–2024
 2. Sammantagen resultaträkning 2019–2024
  Kommunernas resultaträkning 2019–2024
  Regionernas resultaträkning 2019–2024
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas kostnader per slag 2014–2020
  Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas intäkter per slag 2014–2020
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2014–2020
  Kommunernas kostnader per slag 2014–2020
  Kommunernas intäkter per slag 2014–2020
 5. Landstingens/regionernas kostnader per verksamhet 2014–2020
  Landstingens/regionernas kostnader per slag 2014–2020
  Landstingens/regionernas intäkter per slag 2014–2020
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2014–2020
  Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens/regionernas skattefinansierade verksamhet 2014–2020
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2014–2022
  Utveckling av landstingens/regionernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2014–2022

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR