Publicerad 6 december 2021

SKR svarar om behandling av personuppgifter i nationella väntetidsdatabasen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inledde för några veckor sedan en granskning av behandlingen av personuppgifter i den nationella väntetidsdatabasen. SKR har svarat på myndighetens frågor.

I databasen finns stora mängder information om besök och väntetider i vården. Varje år rapporteras omkring 20 miljoner kontakter för primärvården och lika många i den specialiserade vården. Regionerna äger uppgifterna och är personuppgiftsansvariga. SKR tillhandahåller databasen och är personuppgiftsbiträde, på uppdrag av regionerna. De personuppgifter som regionerna rapporterar in till databasen är avkodade, varken SKR eller den som besöker webbplatsen väntetider.se kan identifiera några enskilda patienter.

Staten finansierar väntetidsdatabasen genom årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen i arbetet med att öka tillgängligheten i vården. Utifrån dessa överenskommelser beslutar regionerna om vilka uppgifter de ska rapportera in till databasen. Väntetidsdatabasen och webbplatsen väntetider.se gör det möjligt för beslutsfattare och de som arbetar inom vården att hela tiden följa upp hur många som väntar på olika typer av vård och hur många vårdbesök som genomförs.

Frågor från Integritetsskyddsmyndigheten till SKR, 8 november 2021.

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen, Integritetsskyddsmyndigheten (PDF)

SKR:s svar till Integritetsskyddsmyndigheten, 6 december 2021.

Svar på Tillsynsskrivelse från IMY om Nationella Väntetidsdatabasen (PDF) Pdf, 102 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.