Publicerad 15 mars 2021

Vård av personer från andra länder

Regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för patienter från andra länder som behöver hälso- och sjukvård. SKR har tagit fram en handbok med regler.

SKR intressebevakar och ger råd och stöd till medlemmarna vid frågor om vård av personer från andra länder. Dessa patienter kan delas in i flera kategorier:

  • patienter från EU, EES eller Schweiz
  • patienter från konventionsländer
  • utlandssvenskar
  • övriga utländska medborgare

Särskilda regler gäller för asylsökande och personer utan nödvändiga tillstånd (även benämnda papperslösa).

SKR:s handbok

I SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler som gäller för vård av personer från andra länder. Handboken är tänkt som ett praktiskt stöd främst åt personal.

Handbok: Vård av personer från andra länder

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR