Publicerad 31 mars 2022

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning har ingått som en del i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess". Den senaste rapporten från projektet Stöd för rätt sjukskrivning inom ramen för Överenskommelsen 2020, inrapporterades december 2020.

Rapport Stöd för rätt sjukskrivning 2020 (PDF) Pdf, 377 kB.

Bedömningsstöd

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser. Mellan 2017-2018 testades och utvärderades en pilotversion av bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Under 2019 och 2020 har en vidareutvecklad version av bedömningsstödet utvärderats i pilotverksamhet och förberedelse för fortsatt implementering och förvaltning har skett

I fyra regioner har 23 vårdcentraler testat en vidareutvecklat version av bedömningsstödet och utvärderat hur införande och användningen av bedömningsstödet ser ut hos de vårdcentraler som deltar.

Bedömningsstödet har utvärderats i primärvården och visat sig bidra med ett samlat kunskapsunderlag. Utvärderingen visar bland annat att användarna ser att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering har kunnat prioriterats, samordnats och kvalitetssäkrats. Man vittnar även om att bedömningsstödet har bidragit till en ökad effektivitet och högre kvalitet i sjukskrivningsarbetet, vilket kan bidra till kortare sjukskrivningar och snabbare återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Ambitionen är att under 2021/2022 verka för att kunna erbjuda bedömningsstödet så att flera regioner kan välja att ansluta sig till tjänsten.

Bedömningsstödet Rätt sjukskrivning

Införande och förvaltning

SRS bedömningsstöd finns i en färdigutvecklad version och är klar för fortsatt införande. Införande pågår för nuvarande i två regioner och samtal pågår med ett flertal andra regioner. Införande i regionerna sker stegvist och kontrollerat med hjälp av ett införandestöd. SRS förvaltning är ansvariga för bedömningsstödet, den fortsatta utvecklingen, lansering och support.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.