Publicerad 17 april 2024

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av SKR.

Hälso-och sjukvårdsbarometern 2023

Resultat av undersökningen 2023

Totalt samlades 54 578 svar in under 2023. Datainsamlingen för helårsperioden har genomförts i två omgångar. Den första mellan 4 april–3 juni 2023 och den andra 26 september–25 november 2023.

2023 års enkät bestod av en basmodul med sju frågor och fem bakgrundsfrågor och fyra temafrågor. Regioner har även haft möjlighet att lägga till egna regionspecifika frågor.

Befolkningens syn på hälso-och sjukvården 2023, Vården i siffror

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lina Sarv
    Handläggare
  • Karin Vriste
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.