Publicerad 9 augusti 2023

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utvecklingen mot en säker vård ska hantera såväl utmaningarna i hälso- och sjukvården som den pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvårdssystemet. SKR arbetar för att stödja regioner och kommuner i arbetet med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom rutinstöd och samarbeten.

I arbetet med att stärka patientsäkerhetsarbetet samverkar SKR med medlemmarnas nationella grupperingar bla Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet, RSS Äldre och kommunal hälso- och sjukvård, Kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR men även med Socialstyrelsen som har samordningsuppdraget för patientsäkerhetsområdet.

Handbok Utredning av allvarliga vårdskador

SKR har tagit fram en handboken för utredning av allvarliga vårdskador. Den är uppdelad i två delar och riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare.

Händelseanalys

Den första delen är en vägledning vid utredning av vårdskador och en handbok för metoden händelseanalys.

Utredning av allvarliga vårdskador, händelseanalys

Riskanalys

Den andra delen ger stöd och vägledning i arbetet med att genomföra en riskanalys inom hälso-och sjukvården.

Utredning av risker - handbok för metoden riskanalys

Riskanalyser i vården - hur fungerar det?

Urban Nyhlén, medicinalråd vid Socialstyrelsen och Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg i Region Stockholm berättar om varför riskanalys är viktigt, var i vården gör det nytta och vad som är viktigt att ha med sig i arbetet. Filmen är cirka fem minuter.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.