Publicerad 13 september 2021

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Regioner och myndigheter kan ansluta sig.

Syftet med Infektionsverktyget är att förbättra följsamheten till behandlingsrekommendationer, och genom det förebygga vårdrelaterade infektioner och minska bruket av bredspektrum antibiotika.

Så använder man Infektionsverktyget

Den anslutna verksamheten tar ut egna rapporter från Infektionsverktyget. Med den information som verktyget ger får organisationen tydlig återkoppling kring vårdrelaterade infektioner. Informationen används sedan lokalt i det systematiska förbättringsarbetet.

Ansluta till Infektionsverktyget

Regioner och myndigheter kan ansluta sig till Infektionsverktyget. I korthet går det till så här:

1. Beställ anslutning till Infektionsverktyget.

2. Genomför lokalt integrationsarbete.

3. Förankra arbetet i verksamheten.

Infektionsverktyget förvaltas av Inera AB. På deras webbplats hittar du mer information om anslutning, förberedelser och hur man arbetar med verktyget.

Infektionsverktyget på Inera.se

Erfarenheter av användningen regionalt och lokalt

Runt om i landet pågår arbete med att ta fram rapporter ur Infektionsverktyget och återkoppla informationen till den lokala och regionala verksamheten. SKR har sammanställt en del av dessa erfarenheter i en vägledning, så att de kan spridas vidare och inspirera andra.

Vägledningen vänder sig i första hand till de som ansvarar för patientsäkerhet och antibiotikaanvändning lokalt och regionalt. I den hittar du svar på hur Infektionsverktyget fungerar och hur man använder det. Den beskriver också åtta framgångsfaktorer för att Infektionsverktyget ska göra nytta i verksamheten.

Infektionsverktyget - vägledning för att förebygga, broschyr

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR