Publicerad 5 november 2021

Framtidens vårdinformationsmiljö

Flera regioner arbetar med att skapa en modernare IT-miljö för vårdinformation, där all relevant information finns samlad istället för utspridd i många olika system.

Flera av landets regioner är inne i ett intensivt arbete med att skapa det som kallas för framtidens vårdinformationsmiljö. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har träffat avtal med leverantör, liksom regionerna som ingår i det så kallade SUSSA-samarbetet (SUSSA står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer, de regioner som ingår är Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge). Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland har avbrutit den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

Framtidens vårdinformationsmiljö ska underlätta för både patienter och invånare och för medarbetarna i hälso- och sjukvården. Ny teknik och nya arbetssätt ska förenkla arbetet och ge mer tid för patientarbetet.

Patientens delaktighet i sin egen hälso- och sjukvård ska öka, och information som en gång lämnats till vården ska finnas kvar och vara tillgänglig. Därmed minskar också risken för dubbeldokumentation. Den nya vårdinformationsmiljön innebär också möjligheter till gemensamma besluts- och processtöd för olika vårdgivare, vilket ger en ökad patientsäkerhet. Det ska också bli enklare att ta fram underlag som används för förbättringar i verksamheten.

Det här gör SKR för framtidens vårdinformationsmiljö

SKR arbetar bland annat med stöd för enhetlig tillämpning av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstrukturer och standarder. Införandet av nya vårdinformationsmiljöer ger stora möjligheter till förbättrad interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Av den anledningen finns en Nationell Samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation, inom ramen för Sveriges regioners system för kunskapsstyrning.

Standardisering, informatik

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR