Publicerad 10 november 2023

Regionens kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2023

Oktober

I oktober 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 16,9 procent högre än i oktober förra året. Till och med oktober månad ligger kostnaderna hittills i år 10,3 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 9,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2023 (PPT) Powerpoint, 6 MB.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2023 (PDF) Pdf, 260 kB.

September

I september 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,0 procent högre än i september förra året. Till och med september månad ligger kostnaderna hittills i år 9,6 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med september 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med september 2023 (PDF) Pdf, 302 kB.

Augusti

I augusti 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 11,8 procent högre än i augusti förra året. Till och med augusti månad ligger kostnaderna hittills i år 9,6 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,5 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2023 (PDF) Pdf, 309 kB.

Juli

I juli 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 12,9 procent högre än i juli förra året. Till och med juli månad ligger kostnaderna hittills i år 9,3 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,4 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med juli 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juli 2023 (PDF) Pdf, 285 kB.

Juni

I juni 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 10,6 procent högre än i juni förra året. Till och med juni månad ligger kostnaderna hittills i år 8,7 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,5 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med juni 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juni 2023 (PDF) Pdf, 164 kB.

Maj

I maj 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 12,9 procent högre än i maj förra året. Till och med maj månad ligger kostnaderna hittills i år 8,3 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med maj 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med maj 2023 (PDF) Pdf, 296 kB.

April

I april 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,1 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 7,1 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,6 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med april 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med april 2023 (PDF) Pdf, 875 kB.

Mars

I mars 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,7 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 7,2 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,3 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med mars 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med mars 2023 (PDF) Pdf, 308 kB.

Februari

I februari 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,6 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 8,0 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,5 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med februari 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med februari 2023 (PDF) Pdf, 303 kB.

Januari

I januari 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 8,4 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,3 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med januari 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med januari 2023 (PDF) Pdf, 334 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.