Publicerad 11 mars 2022

Lärdomar från arbetet med Hälsofrämjande etablering lokalt

På projektets slutkonferens i november 2020 delade delprojekten med sig av sina lärdomar från arbetet lokalt på sex orter.

Arbetet bedrivs i sex lokala delprojekt

Delprojektet har arbetat med att stärka och utveckla lokala samverkansstrukturer. Samtliga delprojekt har erbjudit insatserna fördjupad kartläggning och vägledning. Det handlar om att klargöra individens behov och att med utgångspunkt från individens behov och förutsättningar lotsa individen mot en tydlig och genomförbar väg till egenförsörjning.

Delprojekten har även utvecklat befintliga metoder och insatser, samt provat nya arbetssätt inom ramen för projektet. Exempel på insatser är: hälsoskola, Supported Employment/Training, SamSIP, workshop om socialförsäkringssystemet och jämställdhet, Hälsosamtal, Grön etablering, fysisk aktivitet, suggestopedi och basal kroppskännedom.

Lärdomar från Gävle

Delprojekt Gävle berättar om hur de har anpassat sitt arbetssätt för att skapa förutsättningar för identifiering av ohälsa/funktionsnedsättningar hos deltagarna. Medverkar gör Louise Askebro från Arbetsförmedlingen i Gävle. Filmen är 10 minuter.

Lärdomar från Malmö

Delprojekt Malmö berättar om hur de med hjälp av tidiga hälsosamtal har kartlagt deltagarnas psykiska och fysiska hälsa samt vilka lärdomar de har dragit från deras workshop om socialförsäkringen och jämställdhet. Medverkar gör Pernilla Svensson från Malmö Stad. Filmen är 14 minuter.

Lärdomar från Nacka-Värmdö

Delprojekt Nacka-Värmdö berättar om deras insats Gruppaktiviteter med hälsofokus samt hur de har anpassat och utvecklat Arbetsförmedlingens upplägg för gruppvägledning. Medverkar gör Ulrika Arvas från Samordningsförbundet VärNa tillsammans med Martin Carlsson från Arbetsförmedlingen i Nacka-Värmdö. Filmen är 16 minuter.

Lärdomar från Eskilstuna

Delprojekt Eskilstuna berättar om insatserna Gruppaktiveter med hälsofokus och basal kroppskännedom samt hur metoden Suggestopedi använts för att skapa mervärde och stärka deltagarna. Medverkar gör Lena Hallberg tillsammans med Helena Rennemark från Samordningsförbundet RAR Sörmland. Filmen är 14 minuter.

Lärdomar från Umeå

Delprojekt Umeå berättar om sina erfarenheter av arbetssätten Språkpraktik för kortutbildade samt Supported Training för att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden. De berättar även hur de har arbetat för att få till en sammanhållen etableringsprocess. Medverkar gör Johanna Nordström från Samordningsförbundet i Umeåregionen tillsammans med Åsa Heikka och Magdalena Lindmark från Umeå kommun. Filmen är 16 minuter.

Lärdomar från Växjö

Delprojekt Växjö berättar om vilka lärdomar de har dragit kring samordning och samverkan och hur de på en strategisk nivå har åstadkommit förändring för deltagarna. Medverkar gör Alemka Zuko från Växjö kommun. Filmen är 14 minuter.

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR