Publicerad 11 mars 2021

Förändringsledning vid automatisering, ekonomiskt bistånd

För att kunna uppnå rätt effekt med ditt automatiseringsarbete krävs det nya arbetsprocesser och förändringsledning. Ta del av hur andra kommuner har jobbat med detta och deras erfarenheter.

Markaryd om sitt förändrade arbetssätt vid automatisering

I denna webbsändning (10 minuter) berättar Daniel Linares, enhetschef i Markaryds kommun, om att ställa om processerna samt om kommunens nya arbetssätt inför automatisering.

Nacka delar med sig av sitt förändringsarbete

Nacka kommun ville hitta nya arbetssätt och med hjälp av automatisering kunna erbjuda samma - eller förbättrad - service utan att alltid öka bemanningsgraden i samma omfattning som befolkningstillväxten. I denna webbsändning (cirka 45 minuter) berättar Nacka kommun om sin förändringsresa och hur de gick ifrån pappersansökningar till att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen.

Nackas kommunikationsmaterial kring automatisering

Ta del av Nacka kommuns presentation kring hur de gick från tanke till robotfabrik. De har även samlat vanliga frågor med svar kring deras automatiseringsarbete av ekonomiskt bistånd och av vuxenutbildningen.

Från tanke till robotfabrik - Nackas digitaliseringsresa (PDF) Pdf, 2 MB.

Uppsala delar med sig av sitt förändringsarbete

Målet med att automatisera processen ekonomiskt bistånd var att handläggarna skulle få mer tid över för individuellt stöd och socialt arbete genom minskad administration. Men för att uppnå denna effekt krävdes det också ett förändrat arbetssätt. I denna webbsändning (cirka 15 minuter) delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete och erfarenheter från att ha digitaliserat processen ekonomiskt bistånd.

Ställa om till digitalt - vilka kompetenser behövs?

I denna webbsändning (45 minuter) berättar Malin Annergård, SKR, och Ola Johnsson, PwC, om olika kompetensbehovet när vi ställer om till digitalt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR