Social omsorg

SKR arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

Innehåll

Publikationer

Lärande exempel