Publicerad 13 januari 2023

Välfärdsteknik - stöd och vägledning

Är din kommun på väg att införa välfärdsteknik? Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram stöd och information för att lyckas med implementeringen.

För ett lyckat införande av omsorgstjänster behövs ett strukturerat arbete med upphandling, informationssäkerhet och nyttorealisering. Dessutom underlättar förändringsledning för organisationer att införa ny teknik. Ett verktyg för att frigöra arbetskraft är genom att automatisera administrativa processer.

Kompetenscenter välfärdsteknik har samlat stöd och vägledning för kommunerna i arbetet med ett lyckat införande av välfärdsteknik.

Välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.