Publicerad 15 juli 2022

Utbildning och andra insatser till vuxna

SKR har sammanställt frågor och svar om rätten till utbildning och andra insatser för vuxna som flyr från Ukraina.

SKR har den 14 juli hemställt till regeringen om en snabbutredning om rätt till utbildning i komvux för personer som omfattas av massflyktsdirektivet, det vill säga personer från Ukraina.

Hemställan om snabbutredning avseende rätt till utbildning i komvux för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

 • Har personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux?

  Personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

  Skolverket: Rätt till sfi

 • Är det möjligt att erbjuda personer från Ukraina utbildning inom komvux, till exempel sfi?

  Personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. Det finns inte heller rätt till ersättning för dessa personer enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande med flera. Det är tveksamt om det är förenligt med kommunallagen och regeln om kommunens allmänna kompetens (2 kap. 1 §) att ändå erbjuda utbildning.

  Däremot kommer ukrainare kunna erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om samhället och till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.

  Med anledning av den uppkomna situationen har regeringen beslutat om en ändring av förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Ändringen som träder i kraft den 11 april innebär ett förtydligande att statsbidraget kan användas även till verksamhet för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte.

  Ukrainare ska kunna erbjudas folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett - Regeringen.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.