Publicerad 22 mars 2022

Lagar och avtal, arbetsmarknad

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda.

Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. På den här sidan har du en samlad åtkomst till de centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden.

Lagar och avtal som är aktuella vid anställning

Lagar som rör anställning

Kollektivavtal

Arbetsmiljö

Arbetsrätt och lagar

Feriejobb avtal, lön och arbetsmiljö

Anställningsstöd

Kommunernas arbetsmarknadsenheter har bland annat som uppgift att stötta arbetslösa till egen försörjning. Anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen är en insats som kan vara aktuell.

Anställningsstöd, Arbetsförmedlingen

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.