Publicerad 7 april 2022

Digital mognad

SKR driver ett projekt där kommuner och regioner får stöd för att mäta och öka sin digitala mognad med hjälp av modellen DiMiOS.

Modellen och självskattningsverktyget DiMiOS, Digital Mognad i Offentlig Sektor är framtagen vid Göteborgs universitet. Modellen definierar organisationens digitala mognad utifrån två aspekter:

  • Digital förmåga – organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra utifrån digitala möjligheter. Hög digital förmåga utmärks av att hög verkningsgrad av digitala initiativ.
  • Digitalt arv – tidigare genomförda investeringar inom till exempel infrastruktur. Organisationens digitala arv kan både begränsa och möjliggöra nya digitala initiativ.

Delta i projektet Digital mognad

SKR har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att bidra till att kommuners och regioners digitala mognad ökar. Alla kommuner och regioner erbjuds att delta i projektet som kallas Digital mognad. Projektet pågår 2021-2023 och har som mål att kommuners och regioners digitala mognad ska öka från dagens 48% till 55% under 2023, enligt mätning med DiMiOS.

Kostnad för att delta

I projektet ingår subventionerad självskattning i två år, metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor. Organisationen betalar enbart självskattningsverktyget DiMiOS, som kommer att subventioneras under projektets avtalstid.

Avgiftsmodell, Adda

Intresseanmälan hos Adda

SKR och Adda genomför projektet i ett nära samarbete.

Intresseanmälan till projekt om digital mognad, Adda

Därför mäter Linköping och Region Stockholm digital mognad

I filmen berättar representanter från Linköpings kommun och Region Stockholm om sina erfarenheter av modellen DiMiOS och av organisationens medverkan i projektet Digital mognad. Filmen är cirka 4 minuter lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR