Publicerad 9 september 2022

Digital mognad

SKR bidrar i kommuners och regioners strävan att öka sin digitala mognad, det vill säga sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

Seminarieserie Digital Förvaltning

Anmälan och program Digital Förvaltning

SKR och Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet har tagit fram seminarieserien Digital förvaltning för att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Målgruppen är tjänstepersoner och politiker inom kommuner och regioner som är involverade eller intresserade av digitaliseringsarbete och dess styrning.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner. Seminarierna innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur de berörda kommunerna och regionerna jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program och nya seminarier kommer adderas löpande.

Projekt Digital mognad

SKR driver ett projekt där kommuner och regioner får stöd för att mäta och öka sin digitala mognad med hjälp av modellen DiMiOS.

SKR har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att bidra till att kommuners och regioners digitala mognad ökar. Alla kommuner och regioner erbjuds att delta i projektet som kallas Digital mognad. Projektet pågår 2021-2023 och har som mål att kommuners och regioners digitala mognad ska öka från dagens 48% till 55% under 2023, enligt mätning med DiMiOS.

Kostnad för att delta

I projektet ingår subventionerad självskattning i två år, metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor. Organisationen betalar enbart självskattningsverktyget DiMiOS, som kommer att subventioneras under projektets avtalstid.

Avgiftsmodell, Adda

Intresseanmälan stängd

SKR och Adda genomför projektet i ett nära samarbete.

Intresseanmälan för att delta är nu stängd

Därför mäter Linköping och Region Stockholm digital mognad

I filmen berättar representanter från Linköpings kommun och Region Stockholm om sina erfarenheter av modellen DiMiOS och av organisationens medverkan i projektet Digital mognad. Filmen är cirka 4 minuter lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR