Publicerad 22 mars 2022

Presentation av nationella forskningsprogram

De statliga forskningsfinansiärerna fick i 2016/17 års forskningsproposition i uppdrag att utforma tioåriga nationella forskningsprogram. Programmen är inriktade på stora samhällsutmaningar och att stimulera nyttiggörandet av forskning och forskningsresultat. I en serie filmer presenterar SKR och de statliga forskningsfinansiärerna satsningen och de program som ingår.

Introduktion till nationella forskningsprogram

Här ger Eva Marie Rigné som är FOU-samordnare på SKR en kort introduktion till den forskningspolitiska satsningen på olika nationella forskningsprogrammen. Filen är 15 minuter och 51 sekunder lång.

Presentation av forskningsprogram

Tillämpad välfärdsforskning

Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Tillämpad välfärdsforskning, Stella Jacobson, Forte

Stöd till socialtjänstens kunskapsutveckling

Anna Lilja Qvarlander, avdelningen för vård och omsorg på SKR berättar om hur SKR arbetar för att stödja medlemmarnas kunskapsutveckling på socialtjänstområdet. Filmen tar upp hur praktiknära forskning och utveckling (FoU) för socialtjänsten på organiseras lokal, regional och nationell nivå.

Stöd till socialtjänstens kunskapsutveckling, Anna Lilja Qvarlander, SKR

Arbetslivsforskning

Arbetslivets utveckling har stor betydelse för samhällsutvecklingen och är grunden för tillväxt, hälsa och välfärd. Fortes satsning har ambitionen att stärka alla aspekter av arbetslivsforskning och ska bidra till fördjupad kunskap för att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Arbetslivsforskning, Thomas Jacobsson, Forte

Forskningsstöd för miljömålsarbete

Formas är forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad och finansierar forskning inom de ämnesområdena. Formas har även ett uppdrag att sammanställa forskningsresultat. En sammanställnig handlar om effekterna på grundvattnet av anlagda och restaurerade våtmarker.

Forskning om Våtmarker och deras effekter på grundvattnet, Arvid Bring, Formas

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR