Publicerad 15 mars 2024

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

 • Anders Henriksson (S)
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
 • Leif Sandberg (C)
 • Emil Broberg (V)
 • Peter Danielsson (M)
 • Bengt Germundsson (KD)
 • Axel Darvik (L)

Ersättare

 • Boel Godner (S)
 • Peter Olofsson (S)
 • Eva Nypelius (C)
 • Linda Jonsson (V)
 • Vakant (M)
 • Ella Kardemark (KD)
 • Amelie Tarschys Ingre (L)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.