Publicerad 10 juni 2022

E-recept inom EES (SOU 2021:102)

Betänkandet tar i huvudsak upp vad som krävs för att möjliggöra för Sverige att på ett patientsäkert och effektivt vis ansluta sig till informationsutbytet om e-recept över landsgränser inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kansliet kommer att föreslå att SKR tillstyrker utredningens förslag, men framföra ett antal synpunkter och önskemål om förtydliganden inför den fortsatta utvecklingen av tjänsten e-recept inom EES.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.