Publicerad 10 juni 2022

Långsiktig utvecklingsplan för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regioner i samverkan har, med stöd av SKR, sedan år 2018 etablerat ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Etableringen av kunskapsstyrnings-organisationen följer av en rekommendation beslutad av SKR:s förbundsstyrelse, år 2017, med efterföljande politiskt ställningstagande i respektive region. Utifrån det har ett förslag till övergripande inriktning för fortsatt utveckling 2023-2027 arbetats fram.

Ladda ner Rekommendationen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.