Publicerad 12 oktober 2018

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR