Publicerad 23 maj 2024

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val av ombud till SKR:s kongresss. Valnämnden lämnar anvisningar till hur valet ska genomföras och ansvarar för sammanräkningen samt fördelning och besättning av ombudsplatserna.

Ledamöter

Åsa Karlsson (S), Götene kommun, ordförande

Johan Kling (C), Stockholms stad

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun

Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande

Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun

Helene Odenjung (L), Göteborgs stad

Martin Kirchberg (SD), Region Kalmar län

Ersättare

Lars Nyander (S), Ängelholms kommun

Helene Lundberg (C), Stockholms stad

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad

Sverre Dahlstedt Eriksson (MP), Stockholms stad

Roland Gustbee (M), Region Kronoberg

Eva von Wovern (KD), Täby kommun

Lars Granath (L), Solna stad

Dan Rasmusson (SD), Region Västernorrland

Stadgarna anger att valkongressen ska utse en valnämnd med ansvar för genomförandet av ombudsvalet till Sveriges Kommuner och Regioners kongress. Antalet ledamöter anges inte i stadgarna. Uppdraget avser det ombudsval som ska äga rum efter 2026 års val till kommun- och regionfullmäktige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.