Publicerad 10 februari 2022

Nationell plan för omprövning av vattenkraften

Från och med 2022 påbörjas en genomgripande omprövning av landets vattenkraftsverksamheter. Prövningen kan komma att påverka kommuner på flera olika sätt. SKR ser också en risk i förväntan på kommuner att ta över ansvaret för omprövade anläggningar och därmed också stora kostnader.

SKR:s tolkning av innebörden av NAP för kommuner

Regeringen har beslutat om en nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor för vattenkraften. Prövningen, som görs av varje kraftverk individuellt men också samordnat i prövningsgrupper utifrån ett avgränsat avrinningsområde, syftar till att ge största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Arbetet med omprövningarna beräknas pågå under cirka 20 år.

Informationsansvarig

  • Oskar Wikstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR