Publicerad 20 oktober 2022

Stöd och hjälp med SKR:s underlag för miljötaxa

SKR stödjer kommunerna med underlag för taxor på miljöområdet där kommunerna är tillsyns och tillståndsmyndighet. Vi hänvisar i första hand till vår webbplats. Vi anordnar även flera återkommande seminarier om taxor där du har möjlighet att ställa frågor.

Stöter du på problem och frågor om SKR:s taxeunderlag uppstår hänvisar vi i första hand till sidorna om miljötaxan här på webbplatsen. Det finns även en handledning framtagen som besvarar många frågor:

Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, handledning (PDF) Pdf, 415 kB.

SKR har däremot inte möjlighet att besvara individuella frågor per e-post rörande taxeunderlagen.

Återkommande seminarier

Under hösten 2022 kommer återkommande seminarier anordnas som rör miljötaxan. Mötena kommer att hållas digitalt och innehålla diskussion om ett specifikt tema. En stor del av mötet kommer vikas åt att besvara deltagares frågor som rör taxan.

Ny webbstruktur 2022

Sidorna om miljötaxa på skr.se kommer att göras om under hösten 2022 tillsammans med att nytt stöd-material, enklare filmer och liknande, presenteras.

Endast stöd för SKR:s taxemodell

Webbplatsen och taxe-seminarierna kommer endast att handla om den taxa som SKR har tagit fram. Om en kommun valt att göra avsteg från SKR:s modell och själva tagit fram en speciallösning kommer vi inte kunna hjälpa kommunen, utan tvingas då hänvisa till annan expert och juriststöd än SKR.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR