Publicerad 21 december 2021

Taxor inom planering, byggande och geodata

Det är viktigt för kommunerna att ha välfungerande taxor för ärenden som kan finansieras via avgifter. SKR tillhandahåller en rad underlag för konstruktion av taxa.

En välfungerande taxa är viktig för att kommunerna ska kunna finansiera sin verksamhet inom en rad olika områden. Som stöd för det ger SKR ut underlag för taxekonstruktion som den enskilda kommunen kan använda för att upprätta sin taxa.

Inom området planering och byggande tillhandahåller SKR underlag för konstruktion av taxa inom tre olika områden. Underlagen handlar om ärenden enligt plan- och bygglagen, om geodata och om tillsyn av individuell mätning och debitering enligt lagen om energimätning i byggnader.

Du som arbetar med frågorna i en kommun är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.