Publicerad 19 september 2022

Regional utveckling

Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) ansvarar för att utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling inom respektive län. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet.

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR